[minishift] Re: minishift and minikube on the same host