[minishift] minishift and minikube on the same host